top of page

Events Group

Public·201 members

Ji Djing Knjiga Promena PdfTeorija Jina i Janga uglavnom se povezivala sa Knjigom promena. Ova knjiga prvobitno je korišćena za proricanje sudbine. Korpus ove knjige sastoji se od osam trigrama, od kojih svaki simboliše izvesne stvari u svemiru. Svaki od njih je sastavljen od kombinacija tri prekinute ili cele crte koje predstavljaju nebo, čoveka i zemlju. Kombinacijom bilo koja dva od ovih trigrama u dijagrame dobija se šezdeset četiri heksagrama. Svaki od ovih heksagrama nosi opis i simbolično značenje.
Ji Djing Knjiga Promena Pdf


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furlcod.com%2F2u2C0Q&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2FKIJAY_BVy38b4zYutHRiHolistički način mišljenja iziskuje da se istinska priroda svake stvari shvata na osnovu celine. Slično, odnosi između stvari i pravila koja rukovode promenama u tim odnosima treba shvatati iz ugla celine. U kineskoj kulturi postoje mnogi primeri holističkog mišljenja. U kineskoj medicini, na primer, ljudsko telo se shvata kao organska celina. Iako bolest pogađa pojedinačne delove tela, lečenje mora obuhvatitit čitavo telo. Stvaranje i procena kineske umetnosti, takođe naglašavaju razumevanje celine. Zahtev da onaj koji slika bambus pre toga mora predmet svog slikanja imati u srcu, dobra je ilustracija ovog primjera.


PREDGOVOROvaj praktini prirunik nastao je na osnovu mojihbeleaka voenih poslednjih dvadesetak godina. U tom dugom perioduesto sam konsultovao Ji ing ili Knjigu Preobraaja i vodio detaljnebeleke o rezultatima svojih konsultacija. Godine 1973. objavio samknjigu Simboli hermetizma i jedno njeno poglavlje posvetio samprikazu Ji inga. To je bio, koliko je meni poznato, prvi tekst o Jiingu na naem jeziku. Iznenadile su me pozitivne reakcije italaca injihova brojnost. Veina se raspitivala za mogunost objavljivanja Jiinga na naem jeziku, naglaavajui interes za knjigu koja bi bilaprirunik pogodan za praktinu primenu. Neko vreme nosio sam se miljuda se poduhvatim pisanja takvog prirunika, ali sam ubrzo odustao.Procenio sam da nemam dovoljno iskustva, da su mi neki elementinejasni i da je moje premiljanje o pisanju knjige bilo vie izrazoduevljenja tim udesnim instrumentom praktine filozofije, negonjegovog istinskog poznavanja. Fasciniranost neim ne porazumevaduboko i objektivno poznavanje predmeta kojim smo opinjeni, nitisposobnost da se to znanje prenese drugima u obliku korisnih,radnih uputstava. Od tada je prolo etrnaest godina. Sve to vremenastavio sam da konsultujem Knjigu Preobraaja. Ponekad sam, namolbe svojih prijatelja, to inio za njih. Doiveo sam mnoga neobinaiskustva i dobio neizbrojne potvrde vrednosti ove udesne knjige.Kaem knjige, jer ne znam kako da je drugaije nazovem. Bio samneposredni svedok da su mnoge osobe, isprva kritiki i potcenjivakinastrojene prema vrednosti Ji inga, postupno naputale svojeneosnovane stavove i postajale njegovi potovaoci, privrenici ipraktiari. Nekada su njihova preobraenja bila nagla i dramatina.Potom su neki od tih ljudi traili da koriste moje beleke koje suznatno narasle, a uporedo sa tim vraala mi se ideja da ih objavim uvidu knjige. Najzad sam doiveo uvid da je konano znanje o jednomsistemu, koji je u sutini beskonaan, jer odraava itav svet,praktino nemogue stei. Niko drugi nego Konfuije zapisao je kada muje bilo sedamdeset godina da bi, kada bi mu bilo dato da ivi jopola stolea, sve to vreme posvetio izuavanju Ji inga. ta ondadrugima preostaje? Upravo to da onoliko koliko znaju pretoe uprihvatljivu formu prirunika za one ije je znanje jo manje.Rezultat odluke zasnovane na tom uvidu je knjiga Ji ing: Filozofskamaina. esto se Ji ing prikazuje kao orakularni sistem, koji dajerelativno tanu prognozu buduih dogaaja u ivotu osobe koja gakonsultuje. Veina ga iskljuivo tako i shvata. U ovoj knjizi, kojaje spoj klasinog teksta, mojih beleaka i tumaenja istaknutihznalaca, Ji ing je prikazan s jedne strane kao orakulami sistem, as druge, koja je po mom ubeenju znaajnija, kao istinska filozofskamaina, kao instrument spiritualnog samorazvia i moralnogsazrevanja. Kao takav on je bez premca u itavoj ljudskoj kulturi,jer nikada nije postojao slian instrument, pristupaan kako ljudimaskromnog obrazovanja, tako i veliinama poput Konfuija. Na osnovusvog iskustva i iskustava mnogih drugih ljudi, znam5


LI, VATRA, PRILEPLJIVTrigram Li je simbol Vatre, sunca isvetlosti, sjaja, lepote, ali i poara, sagorevanja i nesreaizazvanih vatrom. Oznaava percepciju, inteligenciju i sposobnostuvianja bitnih elemenata. Isto tako i impulsivnost, razjarenost,strast, nervozu. Sjaj i lepota, poslovi u vezi sa knjigama, slovimai ukraavanjem. Vatra simbolizuje mudre i inteligentne ljude,umetnike, pisce, osobe koje se bave odravanjem i usavravanjemlepote, lepotice i sredovene ene.


Gornji primarni trigram je Nebo, koje ima tendenciju kretanjanavie; donji je Voda, koja tei nanie. Stoga su trigrami u oprecijedan sa drugim, tako da ovaj heksagram govori o konfliktu kojipostoji ili u vama ili izmeu vas i spoljanjih snaga i okolnosti. Zaovakvu situaciju Stari Kinezi su govorili: Postoji nesklad izmeuNeba i oveka. Subjektivno ete verovatno doiveti da ste u tomkonfliktu suprotstavljeni spoljanjem svetu, ali Ji ing ui da jesukob u samom sebi osnovni i glavni izvor sukoba s drugima. Vioseate da ste u pravu, ali svaka aktivnost zasnovana na vaimubeenjima i rezonovanju ili e vas uvui u sukob, ili e ga, ako je veu toku, produbiti. Odustanite od mudro smiljene taktike i nemojtepokuavati da agresivno reite problem. Svaki takav pokuaj izazvaeneuspeh i nesreu, pogotovo ako raunate na svoju pamet. Pogniteglavu i ekajte da bura proe. Dobro je da potraite savet iskusnijeosobe i da ga se drite kada ga dobijete odnosno, ako je mogue, davam on posreduje u sukobu. Ideja vodilja ovog heksagrama jeizbegnite sukob po svaku cenu! OSTVARENJE ELJE: Nee se realizovati.LJUBAV: Druga strana nije iskrena. Sledi neuspeh i razoaranje.BRAK: Nee doi do braka, a ako se ipak sklopi, bie nesrean. TRUDNOAI POROAJ: I jedno i drugo relativno sigurni. Verovatno e se roditideak. BOLEST I ZDRAVLJE: Bolesti plua, bubrega, mozga ili krvnogsistema. Oboljenje je ozbiljno, sa mnogim promenama ikomplikacijama. Takoe, ako ste mukarac, mogua je rana impotencija;ako ste ena, imate problema sa potisnutim seksualnim eljama.PREGOVORI, SUKOB, SUENJE: Situacija je izuzetno nepovoljna za vas.Pokuajte da postignete kompromis preko posrednika ili se povucite.PUTOVANJE: Mnotvo nevolja na putu. Neete stii na svoje odredite,osim ako vam je zadovoljstvo jedini cilj putovanja. ISPITI: Loeocene. NOV POSAO, SELIDBA, SPECIJALIZACIJA: Odustanite. ekaju vasnepremostive barijere. VREMENSKE PRILIKE: Loe vreme, oblano ikiovito.


PREDGOVOROvaj praktini prirunik nastao je na osnovu mojih\nbeleaka voenih poslednjih dvadesetak godina. U tom dugom periodu\nesto sam konsultovao Ji ing ili Knjigu Preobraaja i vodio detaljne\nbeleke o rezultatima svojih konsultacija. Godine 1973. objavio sam\nknjigu Simboli hermetizma i jedno njeno poglavlje posvetio sam\nprikazu Ji inga. To je bio, koliko je meni poznato, prvi tekst o Ji\ningu na naem jeziku. Iznenadile su me pozitivne reakcije italaca i\nnjihova brojnost. Veina se raspitivala za mogunost objavljivanja Ji\ninga na naem jeziku, naglaavajui interes za knjigu koja bi bila\nprirunik pogodan za praktinu primenu. Neko vreme nosio sam se milju\nda se poduhvatim pisanja takvog prirunika, ali sam ubrzo odustao.\nProcenio sam da nemam dovoljno iskustva, da su mi neki elementi\nnejasni i da je moje premiljanje o pisanju knjige bilo vie izraz\noduevljenja tim udesnim instrumentom praktine filozofije, nego\nnjegovog istinskog poznavanja. Fasciniranost neim ne porazumeva\nduboko i objektivno poznavanje predmeta kojim smo opinjeni, niti\nsposobnost da se to znanje prenese drugima u obliku korisnih,\nradnih uputstava. Od tada je prolo etrnaest godina. Sve to vreme\nnastavio sam da konsultujem Knjigu Preobraaja. Ponekad sam, na\nmolbe svojih prijatelja, to inio za njih. Doiveo sam mnoga neobina\niskustva i dobio neizbrojne potvrde vrednosti ove udesne knjige.\nKaem knjige, jer ne znam kako da je drugaije nazovem. Bio sam\nneposredni svedok da su mnoge osobe, isprva kritiki i potcenjivaki\nnastrojene prema vrednosti Ji inga, postupno naputale svoje\nneosnovane stavove i postajale njegovi potovaoci, privrenici i\npraktiari. Nekada su njihova preobraenja bila nagla i dramatina.\nPotom su neki od tih ljudi traili da koriste moje beleke koje su\nznatno narasle, a uporedo sa tim vraala mi se ideja da ih objavim u\nvidu knjige. Najzad sam doiveo uvid da je konano znanje o jednom\nsistemu, koji je u sutini beskonaan, jer odraava itav svet,\npraktino nemogue stei. Niko drugi nego Konfuije zapisao je kada mu\nje bilo sedamdeset godina da bi, kada bi mu bilo dato da ivi jo\npola stolea, sve to vreme posvetio izuavanju Ji inga. ta onda\ndrugima preostaje? Upravo to da onoliko koliko znaju pretoe u\nprihvatljivu formu prirunika za one ije je znanje jo manje.\nRezultat odluke zasnovane na tom uvidu je knjiga Ji ing: Filozofska\nmaina. esto se Ji ing prikazuje kao orakularni sistem, koji daje\nrelativno tanu prognozu buduih dogaaja u ivotu osobe koja ga\nkonsultuje. Veina ga iskljuivo tako i shvata. U ovoj knjizi, koja\nje spoj klasinog teksta, mojih beleaka i tumaenja istaknutih\nznalaca, Ji ing je prikazan s jedne strane kao orakulami sistem, a\ns druge, koja je po mom ubeenju znaajnija, kao istinska filozofska\nmaina, kao instrument spiritualnog samorazvia i moralnog\nsazrevanja. Kao takav on je bez premca u itavoj ljudskoj kulturi,\njer nikada nije postojao slian instrument, pristupaan kako ljudima\nskromnog obrazovanja, tako i veliinama poput Konfuija. Na osnovu\nsvog iskustva i iskustava mnogih drugih ljudi, znam5


LI, VATRA, PRILEPLJIVTrigram Li je simbol Vatre, sunca i\nsvetlosti, sjaja, lepote, ali i poara, sagorevanja i nesrea\nizazvanih vatrom. Oznaava percepciju, inteligenciju i sposobnost\nuvianja bitnih elemenata. Isto tako i impulsivnost, razjarenost,\nstrast, nervozu. Sjaj i lepota, poslovi u vezi sa knjigama, slovima\ni ukraavanjem. Vatra simbolizuje mudre i inteligentne ljude,\numetnike, pisce, osobe koje se bave odravanjem i usavravanjem\nlepote, lepotice i sredovene ene.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page